top of page
 •        RCBA eğitimler yoluyla anlayış ve davranış değişimini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken de takım çalışması, müşteri odaklılık, uygulanabilir olma ve doğrudan sonuçlara ulaşma gibi ilkeleri gözetmektedir.
   

 •        RCBA, sunduğu mevcut eğitim programlarının yanı sıra, şirketlerin istek ve beklentileri doğrultusunda ve bunları aşacak şekilde özel programlar geliştirebilme olanaklarına da sahiptir. RCBA, zengin bir know-how', güçlü uluslararası destek ve kanıtlanmış başarılarla dolu bir geçmişten gelen deneyimlerle çalışmaktadır.

YÖNETİM EĞİTİMLERİ

Genel Amaç:

Kişilerin, kaynakların, süreçlerin ve yöneticilerin etkili bir biçimde yönetilmesiyle arzulanan işletme sonuçlarının elde edilmesini sağlayacak temel bilgi ve becerileri ve daha önemlisi tutumu geliştirmektir.

Temel Yararlar:

*  Yönetim becerilerini geliştirerek şirketinizin amaçlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz

*  Liderlik tutum ve davranışlarını kazanarak ekip arkadaşlarınızın performansını ve motivasyonunu artıracaksınız

*  Verimli, etkin, kapasiteli ve yetenekli bir lider yönetici olarak kararlarınızdan etkili sonuçlar alacaksınız

*  Takdir edilen, saygı duyulan ve örnek alınan bir lider- yönetici olacaksınız.

Yönetim Eğitimleri
 

 • Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi 

 • Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim 

 • Problem Çözme ve Karar Alma 

 • Hedef Belirleme ve Hedeflerle Yönetim 

 • Proje Yönetimi 

 • Toplantı Yönetimi 

 • ARGE Yönetimi 

 • Performans Yönetimi 

 • İnovasyon Yönetimi 

 • İnsan Kaynakları Yönetimi 

Bu eğitimler 2020 yılından bu yana yalnızca online olarak verilmektedir. Eğitimlerin içerikleri ve süreleri Şirketin amaçlarına ve katılımcıların beklentilerine göre belirlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için iletişim sayfasına yazabilirsiniz.

bottom of page