•        RCBA eğitimler yoluyla anlayış ve davranış değişimini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken de takım çalışması, müşteri odaklılık, uygulanabilir olma ve doğrudan sonuçlara ulaşma gibi ilkeleri gözetmektedir.
   

 •        RCBA, sunduğu mevcut eğitim programlarının yanı sıra, şirketlerin istek ve beklentileri doğrultusunda ve bunları aşacak şekilde özel programlar geliştirebilme olanaklarına da sahiptir. RCBA, zengin bir know-how', güçlü uluslararası destek ve kanıtlanmış başarılarla dolu bir geçmişten gelen deneyimlerle çalışmaktadır.

YÖNETİM EĞİTİMLERİ

Genel Amaç:

Kişilerin, kaynakların, süreçlerin ve yöneticilerin etkili bir biçimde yönetilmesiyle arzulanan işletme sonuçlarının elde edilmesini sağlayacak temel bilgi ve becerileri ve daha önemlisi tutumu geliştirmektir.

Temel Yararlar:

*  Yönetim becerilerini geliştirerek şirketinizin amaçlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz

*  Liderlik tutum ve davranışlarını kazanarak ekip arkadaşlarınızın performansını ve motivasyonunu artıracaksınız

*  Verimli, etkin, kapasiteli ve yetenekli bir lider yönetici olarak kararlarınızdan etkili sonuçlar alacaksınız

*  Takdir edilen, saygı duyulan ve örnek alınan bir lider- yönetici olacaksınız.

Yönetim Eğitimleri
 

 • Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi 

 • Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim 

 • Problem Çözme ve Karar Alma 

 • Hedef Belirleme ve Hedeflerle Yönetim 

 • Proje Yönetimi 

 • Toplantı Yönetimi 

 • ARGE Yönetimi 

 • Performans Yönetimi 

 • İnovasyon Yönetimi 

 • İnsan Kaynakları Yönetimi 

Bu eğitimler 2020 yılından bu yana yalnızca online olarak verilmektedir. Eğitimlerin içerikleri ve süreleri Şirketin amaçlarına ve katılımcıların beklentilerine göre belirlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için iletişim sayfasına yazabilirsiniz.