top of page

DANIŞMANLIK

Sürekli değişen günümüzün iş dünyasında yöneticiler hemen her gün yeni ve farklı bilgi ve becerilere gerek duymaktadırlar. Bunların kazanılması, şüphesiz zamana ya da şansa bırakılamaz. Acımasız rekabet ortamında yalnızca geçerli bilgi ve becerilere sahip olanların ve bunları doğru kullananların hayatta kalacağı açık bir gerçektir.

Doğru seçilmiş bir danışmanlık hizmeti, bu tür bilgi ve becerilerin hızlı ve uygun maliyetle kazanılmasına destek sağlayacaktır.
 

 •       Danışmanlık ihtiyacının belirlenmesinde temel kriterler Şirketinizin stratejik amaçları ve özellikleridir. Danışmanın seçimi ise danışmanın kişiliğine, bilgi ve deneyim birikimine, hizmet anlayışına, temel değerlerine ve çalışma ilkelerine göre yapılmalıdır.
   

 •       RCBA,  danışmanlık alanında 1989'dan bu yana faaliyet gösteren, müşterileriyle ortaklık anlayışı içinde çalışan, uluslar arası standartlarda hizmetler sunan bir kuruluştur. Bugüne kadar birlikte çalıştığı stratejik iş ortakları kendi alanlarında gerçek anlamda lider kuruluşlardır.
   

 • Şirketinizde danışmanlık konusu gündeme geldiğinde RCBA  ile temasa geçmeden ve teklif istemeden karar vermeyin.

DANIŞMANLIK ALANLARI

 • Yönetim Geliştirme

 • Organizasyon Geliştirme

 • Kurumsallaşma

 • İnsan Kaynakları Süreçleri

 • Stratejik Planlama

 • Kurum Kültürünün Geliştirilmesi

 • Stratejik İnovasyon Yönetimi

bottom of page