top of page

Yönetim Koçluğu

İş yaşamında gerek kişisel gerek profesyonel sorunlarla karşılaştığınızda akıl danışacak, görüş ve tecrübesinden yararlanacak ya da sadece sizi dinleyecek bir kişiye ihtiyaç duyarsınız.

 

Hepimizin, iş ya da aile çevresinde böyle kişilerden dostları, arkadaşları vardır. Ancak, zaman zaman bu kişilerin yetmediği, yeterince akıl ve destek veremediği durumlar yaşarız.

 

Bir profesyonel hizmet olarak sunduğumuz Koçluk böyle durumlarda yöneticiler, iş sahipleri ya da çalışanlar için önemli ve anlamlı bir destek sağlar. Zihinsel ve duygusal anlamda sorunlarla baş etmeyi kolaylaştırır. Daha güvenli, başarılı ve huzurlu bir iş yaşamına geçişi kolaylaştırır.

 

Niçin Koçluk Hizmeti Almalısınız?
 

 •    Koçluk, yöneticinin liderlik becerilerini ve performansını geliştirmesi için yardımcı olur. Koçluk bir taraftan yöneticinin işini kolaylaştırırken diğer taraftan birlikte çalıştığı ekibin ve sonuçta kurumun performansını artırır.
   

 •    Yönetici, koçluk sürecinde kendini daha iyi tanır, kişisel ve profesyonel yetkinliklerini ve liderlik becerilerini değerlendirir ve geliştirir.
   

 •    Yönetici, bu süreçte kendisini yeni ve objektif bir bakış açısıyla değerlendirir. Daha farklı olabileceği yönleri fark eder, sorunlarını çözer. kendisine daha güvenli, mutlu ve başarılı bir ortam yaratır.


  Yönetim Koçluğunun Yararları

   

 •   Kişisel olgunlaşmayı sağlar

 •   Profesyonel ve kişisel hedefleri bütünleştirir

 •   Sorunlar ve sınırlamalar fark edilir

 •   Karar alma ve uygulama yetenekleri gelişir

 •   İletişim, soru sorma, dinleme becerileri gelişir

 •   Yönetim tarzları iyileşir

 •   Zaman yönetimi ve öncelikleri belirleme yöntemleri öğrenilir

 •   Özgüven ve öz disiplin kazanılır

  Önerilen Koçluk Süreci:

 • Koçluk hizmetinden yarar sağlayabilmek için, tercihe göre hafta bir veya on beş günde bir olmak üzere 2-3 saat süren bire bir görüşmelerle yürütülen ve üç-altı ay arasında bir dönemi kapsayan, kararlılık ve disiplin gerektiren bir çalışma süreci önerilmektedir.

koclukbeceri.png
bottom of page